-->

Monday, December 21, 2009

ISU-ISU SYARIAH BERKAITAN KERETA SEWA

Bismillah, Alhamdulillah, Wassolatu wassalamu Ala Rosulillah, wabakd. Mutaakhir ini kebanjiran kereta-kereta sewa milik pelajar-pelajar Malaysia dan Negara-negara jiran seperti Indonesia, Thailand dan Singapura memberikan impak positif dan negative kepada budaya masyarakat pelajar di sini. Di sini, saya tidak mahu mengulas kesan negative dan positifnya. Saya hanya mahu mengulas dua tiga perkara yang saya lihat ada kaitannya dengan pelanggaran etika Syariah yang hanya dipandang sebelah mata dan tidak dipedulikan. Jika tulisan ini ada kesilapan dari segi fakta dan hokum, diharapkan pembaca dapat menegur dan memperbetulkannya. Tulisan ini TIDAK bermatlamat menyalahkan mana-mana pihak, akan tetapi sekadar sebuah pandangan dan pemerhatian ringkas penulis berautoritikan sedikit ilmu yang dimiliki.

ISU PERTAMA : KONGSI MODAL UNTUK MEMBELI KERETA SEWA DAN KEUNTUNGAN DIBERI SECARA BULANAN DENGAN KADAR TETAP.

Perkara ini termasuk di dalam bab musyarokah yang melibatkan perkongsian modal atau pelaburan dengan nilaian tertentu. Hasilnya keuntungan dan kerugian akan diberikan bergantung kepada besar mana jumlah atau bahagian modal itu dikeluarkan. Setiap pemodal dikira sebagai rakan kongsi kepada yang lainnya. Sebagai rakan kongsi, mereka akan terdedah kepada risiko kerugian ataupun kelebihan perolehan keuntungan. Untuk memastikan pelaburan itu sah dan patuh syariah, rukun dan syarat-syarat sahnya perlu dipatuhi. Di antara rukun pelaburan islam di bawah konsep mudarabah dan musharakah ialah: -

1. Barang atau wang pelaburan dalam jumlah tepat dan diketahui kadarnya
2. Pelabur
3. Pengusaha
4. Perniagaan atau pekerjaan yang halal

Antara syarat sahnya pula adalah :-

1. Nisbah pembahagian keuntungan yang dipersetujui bersama.
2. Tiada jaminan modal selamat.
3. Tiada jaminan untung tertentu atau tidak tertentu kerana mungkin sahaja perniagaan itu akan rugi.

Jika diperhatikan kepada pelaksanaan perkongsian pembelian kereta sewa di sini, sebahagiannya pengusaha menjanjikan pulangan keuntungan secara bulanan dengan kadar tertentu. Sebagai contoh, si A, B, C, D, E, F dan G melabur LE 10 000 seorang untuk membeli sebuah kereta Avanza, pihak penusaha menjanjikan pulangan tetap sebanyak LE 500 sebulan kepada pelabur dan dibayar setiap bulan selagi mana kereta tersebut disewakan.

Kaedah ini dianggap telah melanggar salah satu syarat sah pelaburan iaitu menjanjikan pulangan modal dan keuntungan secara tetap kepada pihak pemodal. Islam melarang perkara ini kerana ia mungkin akan menyebabkan kerugian di sebelah pihak. Sebagai contohnya, pihak pengurusan akan mendapat kerugian jika pendapatan pada bulan tertentu melebihi kadar yang perlu dibayar kepada pemodal. Pada sisi yang lain, kemungkinan juga pihak pengusaha akan mendapat untung berlipat kali ganda melebihi apa yang diperolehi oleh sang pemodal apabila pendapatan pada bulan tertentu melebihi pendapatan biasa. Walhal mereka berurusan dengan aqad musyarakah yang mana untung dan rugi akan ditanggung secara bersama.

Di sisi yang lain pula, kontrak atau aqad musyarokah dan mudharobah yang menjanjikan keuntungan atau pulangan tertentu disahkan oleh para ulamak mengandungi elimen riba’ yang diharamkan. Jaminan keuntungan dan pulangan dalam aqad musyarokah akan mengubah sifat kontrak kepada sifat jual beli iaitu ‘mu'awadah maliah' (wang modal dengan wang untung). Wang modal itu diibaratkan ditukar dengan wang untung yang telah dijamin tadi. Islam telah mengharamkan pertukaran wang dengan wang yang berbeza nilainya tambahan pula ia dibayar secara bertangguh. Islam membenarkan pertukaran wang dengan wang pada kadar yang sama dalam satu majlis aqad yang sama.

Islam melarang berlaku sebarang kezaliman dan penindasan. Islam mementingkan keadilan dalam setiap muamalah dan transaksi kewangan.

CADANGAN : Pihak pengurusan dan rakan-rakan kongsi mestilah mengubah perjanjian yang tersebut di atas tadi. Apa yang sepatutnya dilakukan ialah memberikan keuntungan bergantung kepada hasil keuntungan bersih bulanan. Katakanlah pendapatan bersih bulan pertama adalah sebanyak LE 5 000. Maka LE 5 000 itulah yang akan diberikan kepada pelabur A, B, C, D, E, F dan G bergantung kepada peratus saham masing-masing setelah menolak semua kos-kos lepas yang bersangkutan. Jika sedikit kemasukan sedikitlah yang diperolehi. Jika banyak hasil yang didapati maka banyaklah juga keuntungan yang akan diberi kepada pemodal. Jika rugi maka kadar kerugian akan ditanggung bersama oleh semua pemodal dan pengusaha. Barulah adil namanya.

ISU KEDUA : PENETAPAN BAYARAN KOS KERUGIAN KEPADA PENYEWA KETIKA BERLAKU SEBARANG KEMALANGAN, KEROSAKAN & KECURIAN

Satu kes baru-baru ini, seorang rakan saya menyewa sebuah kereta untuk menghantar beberapa orang sahabat pergi ke lapangan terbang. Telah ditakdirkan Allah Taala sewaktu di dalam perjalanan, beliau telah mendapat kemalangan. Kemalangan yang tidak disengajakan. Maka bermulalah perdebatan di antara pemilik kenderaan dan sahabat saya yang menyewa itu. Pihak pengurus kereta sewa meminta beliau membayar ganti rugi kerosakan dengan barang gantian asli dari pengedar kereta dengan kos sekitar LE 4000. Apa yang menggemparkan lagi, pengurus kereta itu juga meminta beliau membayar kos kerugian yang bakal mereka tanggung kerana kereta tidak boleh disewa sepanjang tempoh kerosakan itu. Beliau dikehendaki membayar LE 150 sehari sepanjang kereta yang rosak itu diselenggara. Alasan pemilik kereta ialah kerana kereta itu milik ‘ramai orang’ (pemodal). Pengurus kereta terpaksa membayar LE 300 secara tetap kepada beberapa orang pemodal yang berkongsi membeli kereta tersebut.

Kes ini menurut penelitian saya telah melanggar beberapa etika dan ketetapan syarak.;

1. Pertama : Tuntutan ganti rugi (dhoman) di dalam aqod sewaan layak dikenakan sekiranya kerosakan itu datang dengan cara sengaja (udwan) dari pihak penyewa atau ia digunakan diluar dari kebiasaannya. Sebagai contohnya, sengaja melanggar kereta ke tembok, kereta untuk pengangkutan digunakan untuk berlumba dan berjalan di dalam air sehingga menyebabkan kerosakan. Akan tetapi, sekiranya kereta tersebut digunakan dengan sewajarnya dan rosak tanpa perlakuan sengaja dengan sebab kemalangan hasil kesilapan orang lain sebagai contoh, ia tidak boleh dikenakan bayaran ganti rugi kerana aqod sewaan adalah perjanjian amanah seperti wadiah (simpanan amanah). (Sila rujuk al-Muhazzab, jil 1 hlm. 48 dan Mausuah Fiqhiah Kuwaitiah jil. 13 hlm. 277). Dalam keadaan ini, pihak pemilik hanya boleh meminta jasa baik penyewa untuk menampung kos kerosakan tanpa perlu memaksanya.

Jika kerosakan datang dengan sebab sengaja atau digunakan diluar dari kegunaan biasa, pihak pemilik hanya boleh meminta ganti rugi sekadar menampung kos kerosakan itu sahaja tanpa berlebihan kecuali atas budi bicara si penyewa.

2. Kedua : Tuntutan bayaran tambahan (mengikut bilangan hari pembaikan kereta) yang dikenakan kepada penyewa merupakan kezaliman yang menindas penyewa. Menurut etika muamalat Islam, setiap wang yang dituntut dari orang lain mestilah mempunyai sebab dan aqad tertentu seperti tabarru’, hadiah, ijaroh, jual beli dan sebagainya. Jika bayaran LE 150 sehari itu atas alasan sewa, ia tidak berlaku kerana sewa memerlukan pertukaran manfaat walhal kereta tersebut berada di dalam bengkel dan penyewa sudah tidak mendapat sebarang manfaat. Pemilik kereta juga tidak berhak meminta ganti rugi yang melampaui kos belanja kerosakan barang yang disewa (kerosakan yang berpunca dari perbuatan sengaja atau penggunaan di luar kebiasaan). Oleh itu tuntutan LE 150 sehari itu merupakan pemerasan dan kezaliman yang disasarkan kepada penyewa. Ia juga dikira menzalimi penyewa yang sedang dalam kesusahan.

CADANGAN : Pihak pemilik kenderaan perlu memaklumkan peraturan penggunaan yang sewajarnya kepada penyewa agar penyewa menggunakan kenderaan dengan berhemah dan tertib. Jika berlaku kerosakan yang tidak disengajakan oleh penyewa, pihak pemilik perlulah berbincang dari hati ke hati untuk meminta ihsan penyewa agar menampung kos kerosakan yang ditanggung moga wujud sifat tolong menolong dan meringankan beban. Akan tetapi tidak boleh memaksa penyewa membayar ganti rugi tersebut kerana berkemungkinan penyewa tidak berkemampuan. Pihak penyewa juga haruslah bertimbang rasa dengan memberikan bantuan mengikut kadar kemampuan kerana itulah yang dituntut oleh syarak bertolong-tolong dalam kebaikan.

ISU KETIGA : MEMBIARKAN KERETA DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN MAKSIAT

Sebahagian pemilik kereta tidak menghiraukan perintah Allah yang memerintahkan kita agar menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari berlaku kemungkaran. Sebahagin pemilik kereta jelas-jelas mengetahui bahawa kereta miliknya bakal digunakan untuk tujuan maksiat seperti berpasangan lelaki dan perempuan bukan mahram menyewa kereta untuk bersiar-siar di kota atau ke tempat-tempat lain. Saya tidak bermaksud untuk mencari kesalahan orang. Akan tetapi ketika telah diketahui niat dan tujuan sewaan itu adalah untuk tujuan maksiat, pihak pemilik seharusnya menolak permintaan tersebut sesuai dengan perintah Allah Taala supaya kita mencegah dari berlakunya kemungkaran.

CADANGAN : Isu-isu berkaitan dengan ikhtilat dan hubungan antra mereka yang bukan mahram sepatutnya difahami oleh para pemilik kenderaan agar boleh diperingatkan kepada para penyewa sebagai tanggung jawab dakwah sesama muslim. Perkara ini nampak remeh akan tetapi perkara yang remeh inilah sekarang ini sedang bermaharaja lela dan mencemarkan serba sedikit biah solehah yang dibina selama ini. Pihak pimpinan dan unit hisbah perlu menjalinkan hubungan yang baik dengan pemilik kereta dan para pemandu bagi menyalurkan kefahaman dan bergerak-bersama-sama mencegah perkara ini dari berterusan.

Ramai dikalangan kita yang terlanjur dalam berbisnes dan pada akhirnya baru menyedari aktiviti bisnes yang dijalankan itu bertentangan dengan syarak. Kita selaku pelajar agama perlu meneliti terlebih dahulu bisness yang bakal dilakukan agar tidak terjebak dalam perkara yang bertentangan dengan etika syarak. Jika di sini kita tidak berhati-hati dlam isu-isu syariah sebegini, tidak mustahil suatu harti nanti bila pulang ke tanah air kita akan terjebak dengan bermacam-macam lagi skim perniagaan yang tidak patuh syarak walhal perkara inilah sekarang ini yang sedang mencanak-canak membiak bak cendawan tumbuh selepas hujan.

#Coretan ini tidak hanya tertumpu kepada kereta sewa. Ia juga bersesuaian dengan kondisi van sewa, motosikal sewa dan basikal sewa sekiranya ada. Sekadar perhatian ringkas dari insan dhoif.

Wallahu’aalam.

Abu Fawwaz
4.16 a.m Alexandaria Egypt.

[+/-] Selengkapnya...

Wednesday, December 16, 2009

Fawwaz Sebulan 12 hari

Sedapnyer tidoo..Lihaf tu ammu razi bagi..Tq ammu razi

Jalan-jalan fathallah

Ummi posing sambil tunggu Sish Towouk Mu'min

Dalam pangkuan Abiku...

Cantiknya kasut.. Tq cik Dayah.. Baju tu pulak Ammu Tete & Acik Iqah Bagi.. Tq For All.. Dah boleh berdiri Fawwaz??

[+/-] Selengkapnya...

Saturday, November 14, 2009

Diari Muhammad Fawwaz el-Afif - Jumaat, 13 November 2009 : Tahnik Bersama Syeikh Muhammad Ibrahim Al-Kitani

Alhamdulillah, akhirnya buat kali ke-empat Muhammad Fawwaz keluar melihat dunia luar. Pertama kali ketika pulang dari hospital, kedua ketika bertahnik bersama syeikh Abdul Aziz dan Syeikh 'Alak di Asofiroh, ketiga membuat sijil beranak di Sidi Bish dan keempat solat jumaat di Masjid Minak Syarqi mendengar khutbah Syeikh Al-Muhaddist Muhammad Ibrahim Al-Kitani.

Setelah khutbah dan solat jumaat, Kami semua sempat mendengar kuliah jumaat yang bertajuk "Kunu maas sodiqin" yang bermaksud bersama-sama dengan orang yang benar dan soleh, moga-moga kita akan menjadi orang yang benar dan soleh. Muhammad Fawwaz mendengar dengan tenang. sepanjang keluar hari itu tidak sedikit pun Muhammad Fawwaz menangis, hanya sekali dua menggeliat meminta minum. Bekalan 2 botol Baby Drink habis disuap ke mulut Muhammad.

Akhirnya Syeikh Muhammad Ibrahim berkenan untuk mentahnik Muhammad Fawwaz setelah menunggu giliran bersalaman sekitar setengah jam setelah berakhirnya kuliah jumaat. Ramai juga pakcik-pakcik yang cerah-cerah wajah mereka mendoakan Muhammad Fawwaz moga-moga ada keberkatan untuk Muhammad Fawwaz dan keluarganya.

Kembali dari Minak Syarqi, Muhammad Fawwaz dibawa ke program bersama pelajar Medic di Bangunan MARA. Program tersebut adalah program perasmian Smart Circle Perubatan. Kami dijemput sebagai mentor dek kekurangan tenaga di peringkat perubatan. Alhamdulillah Muhammad Fawwaz telah diberikan pengalaman mengikuti program-program tarbiah sejak kecil moga berterusan hingga ke akhir hayat dalam kalangan orang-orang yang soleh, Amin.

Menanti giliran bersalaman dan bertahnik.

Bertahnik bersama Syeikh Al-Muhaddist Muhammad Ibrahim Al-Kitani. Sayang sekali, gambar tahnik tidak berapa clear lantaran ramainya orang yang memerhatikan dan kamera yang tersilap funtions. Alla kulli haal Syeikh berkenan untuk bergambar bersama kami sebelum menaiki kenderaan.

Syeikh mendoakan Muhammad Fawwaz dan keluarga. Moga ada keberkatan ameen. Hayakallah Ya Maulana. Syukran Jazeelan.

Bersama Baba Insyirah yang turut hadir. Tq Ust Mustaqim yang membantu tidak lupa juga kawan-kawan lain yang turut hadir bersama-sama.

[+/-] Selengkapnya...

Monday, November 09, 2009

Sammainahu Muhammad Fawwaz el-Afif

Alhamdulillah, kesyukuran yang tidak terhingga buat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Dengan rahmat dan ketentuan-Nya juga hari ini memberikan kami sekeluarga peluang menjadi ibu dan bapa walau pada hakikatnya ia adalah satu tanggung jawab yang berat : Membebaskan ahli keluarga dari api neraka Allah SWT.

Namun tanggungjawab ini juga adalah suatu rahmat yang tidak dapat dirasai kecuali setelah melaluinya. Kini dapat ku rasakan bagaimana ibu dan bapa ku menjaga ku sejak kecil sehingga dewasa. Berpenat lelah, bermerah mata, bertarung nyawa hanya untuk melihat kami membesar dengan baik, berjaya dalam kehidupan dan yang lebih utama menjadi Hamba Allah yang bertaqwa. Bukan mudah tugas ibu dan bapa.

Saya dengan ini merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu dan ayah saya al-marhum Hj Tamjis B Hj Yusof dan Bonda Al-marhumah Hjh Rumini Bte Mohd Mashudi. Moga Allah Taala memberikan kebahagian hidup yang kekal abadi di sana Ameen. Betapa besar pengorbanan Mu. Kini telah ku rasainya.

Hari ini cucu Hj Tamjis & Hjh Rumini yang ke-41 telah berusia tujuh hari. Hari ini hari yang sangat bersejarah. Mujahid kecil itu telah kami namai dengan Muhammad Fawwaz el-Afif. Muhammad mengambil nama sempena nama junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang bermaksud yang terpuji. Fawwaz membawa makna kejayaan yang berterusan dan el-Afif adalah terpelihara maruah dan kesuciannya mengambil sempena gelaran nabi Yusuf As-siddiq iaitu el-Thohir el-Afif. Semoga anak yang baru lahir ini menjadikan kami bertambah taqwa dan keimanan kepada Allah Taala.

Kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli keluarga di Malaysia, Sahabat handai, kawan-kawan dan semua yang membantu secara langsung atau tidak moga Allah taala mengganjari kalian dengan pahala yang berlipat kali ganda dan mendapat redho-Nya, Ameen.

Wassalam


Bacaan doa dan tahnik oleh Syeikh Abdul Aziz di rumahnya.

Kaedah tahnik oleh Syeikh Abdul Aziz ringkas dan mudah. Moga Muhammad Fawwaz el-Afif mencontohi ketokohan beliau Amenn.

Berbual bersama Syeikh. Kecik2 dah dapat duduk bersama ulamak. Selepastahnik di rumah Syeikh Abdul Aziz, Muhammad Fawwaz el-Afif ke Masjid Amru untuk tahnik bersama syeikh Ala'. Muhammad Fawwaz sempat duduk dalam majlis ilmu bersama syeikh lebih kurang sejam sebelum ditahnik di masjid amru sebelum solat maghrib. Muhammad belajar Faraidh hari ini.

Sebelum di'botakkan' dalam operasi tahlik. Muhammad rileks sahaja.

Tahlik dibantu oleh ust Khairul Nizam Rozali. Mula-mula cuak gak sebab kepala muhammad masih lembut. Tapi dengan kaedah cukuran yang ku pelajari sewaktu musim haji dari kang jelan dulu, proses tahlik berjalan lancar tanpa titiskan air mata.

Sampai terlena Muhammad.

Sikiiiiit lagi...!!!!

Cukuran terakhir...


Inilah hasilnya. Wajah Muhammad Fawwaz el-Afif pada jam 1.30 am. The latest picture. Hensem tak macam abi dia??? hehehe

[+/-] Selengkapnya...

Sunday, November 08, 2009

Day 7 Time to Tasmiah, Tahliq & Tahnik


[+/-] Selengkapnya...

Thursday, November 05, 2009

Afais Junior Part 2 Day 4[+/-] Selengkapnya...

Tuesday, November 03, 2009

New Born... Afais Junior has coming

Nama : Belum lagi (Setakat ni panggil la Muhammad)
Berat : 2.5 kg
Tarikh Lahir : 2/11/2009
Tempat Lahir : Al-ahram Iskandariah
Masa & Tarikh : 2/11/2009 (1.30 ptg)
Berat : 2.5 kg
Kelahiran : Normal (15 minit dalam bilik bersalin)

Nantikan Episod seterusnya...

[+/-] Selengkapnya...

Monday, August 17, 2009

Kepimpinan Islam dan BKPJM

Kepimpinan Dalam Islam
Menjadi kepimpinan merupakan suatu tanggungjawab yang besar.Jawatan yang dipegang pastinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala kelak. Oleh itu ia memerlukan keikhlasan dan kejujuran yang tinggi bagi mendepani suasana semasa pentadbiran. Ramai orang berkata hanya kepimpinan yang boleh membuat perubahan. Aku Ahli tidak mampu berbuat apa-apa ketetapan. Jika diteliti nampak ada benarnya. Akan tetapi, bagi mereka yang benar-benar ikhlas bekerja, jawatan bukanlah halangan untuk mereka berkhidmat dan bekerja untuk perjuangan Islam. Tambahan pula, siapalah kepimpinan jika tanpa ahli yang mendokongnya.

Jawatan bukan sesuatu yang boleh dipinta-pinta. Maksud sebuah hadis Nabi SAW :

Daripada Abu Musa r.a. katanya: Aku dan dua orang lelaki dari kaumku telah masuk kepada Nabi s.a.w.. Salah seorang daripada dua lelaki berkenaan berkata: Lantiklah kami menjadi ketua wahai Rasulullah!. Yang seorang lagi juga berkata demikian. Lalu baginda bersabda: “Sesungguhnya kami tidak melantik dalam urusan ini sesiapa yang memintanya atau bercita-cita untuk mendapatkannya” (Riwayat Bukhari Muslim)

Begitu juga nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar yang meminta Rasulullah SAW melantiknya memegang jawatan dengan sabdaNya :

“Wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah (tidak mampu), dan sesungguhnya jawatan ini satu amanah, nanti di hari akhirat engkau akan akan berdukacita dan menyesal, melainkan engkau ambil dengan selayaknya dan engkau menunaikan pula amanahnya”.

Jawatan boleh dipinta dengan beberapa sebab. Antaranya jika kita tidak memintanya, orang yang bukan ahlinya akan mengambil dan menyalahgunakan kedudukannya. Dalam masa yang sama tiada orang lain yang lebih layak dan orang yang layak hanya mendiamkan diri sahaja, seperti kisah Nabi Yusuf A.S yang meminta jawatan menteri kewangan dari raja Mesir seperti yang dirakam di dalam Al-Quran :

Maksudnya: Yusuf berkata: “Jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi (Mesir); sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya.Dan demikianlah caranya, Kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir; ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat Kami kepada sesiapa sahaja yang Kami kehendaki, dan Kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan. (Surah Yusuf: 55-56)

Imam al-Qurtubi mengatakan: “Sesungguhnya Yusuf a.s. hanya meminta kuasa setelah dia mengetahui bahawa tiada sesiapa yang setanding dengannya, yang dapat melaksanakan keadilan, islah dan menyampaikan hak-hak fakir miskin. Dia melihat yang demikian itu adalah fardu `ain bagi dirinya, kerana tiada siapa lagi selain dia

Berbeza pula jika kita telah dipilih dan dicadangkan oleh syura (sistem permesyuaratan umat Islam). Ia pula satu kepercayaan dan tanggungjawab untuk kita menerimanya sambil mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah Taala. Nabi SAW menyebut di dalam sebuah hadis :

Maksudnya : Barangsiapa yang menuntut jawatan dan meminta pertolongan untuk mendapatkan jawatan itu, Allah Taala akan menyerahkan tanggungjawab itu kepadanya (dibiarkan). Barang siapa yang tidak meminta jawatan dan tidak pula meminta tolong agar diberikan jawatan (akan tetapi diberikan tanggungjawab, lalu menerimanya), Allah Taala mengutuskan malaikat untuk memenuhi keperluannya(membantunya). (Sunan Abi Daud no. 3578)

Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman Bin Auf:

Maksudnya : Wahai `Abdurrahman! Jangan engkau meminta jawatan pemimpin. Sesungguhnya jika engkau diberikannya dengan pemintaan maka engkau ditinggalkan (tidak ditolong). Sekiranya engkau diberikannya tanpa pemintaan maka engkau dibantu. (Sohih Bukhari Dan Muslim)

Menjadi pemimpin pula bukan bermaksud kita akan beraksi sendirian. Menjadi pemimpin bukan hanya kita bekerja dan berfikir secara individu. Individualistik hanya akan menghancurkan kesatuan dan persatuan. Kita ada jawatankuasa yang bersama-sama bekerja. Kita ada ahli yang pelbagai ragam yang perlu diperhalusi dan ditangani dengan penuh cermat dan saksama. Jadi pimpinan bukan sekadar ingin membawa gagasan berkepentingan sebahagian pihak dan puak semata-mata. Menjadi pemimpin ibarat duduk di atas sebuah bukit. Melihat dari atas apa yang ada di setiap penjuru bukit. Melakukan pembaikan untuk semua penduduk yang ada di sekitar bukit. Bukan untuk sebahagian kaum sahaja dari kaum-kaum yang duduk di bawah bukit. Tindakan perlulah bijak meraikan semua kaum dan puak tanpa menjejaskan kesatuan dan kebajikan ahli keseluruhannya. Kerana majoriti ahli dan penduduk hanya melihat kaum yang bersamanya, tidak menyelami kaum yang tinggal di sebalik bukit. Fikirkanlah!!!
BKPJM dan Kepimpinan

Tahun ini kali pertama sepanjang hayat saya di mesir melihat pertandingan jawatan bagi kerusi YDP BKPJM. Ianya suatu yang baru dan mengejutkan. Dengar cerita Ust Basir susah sangat nak terima pencalonan kerana rasa takut untuk memegang jawatan tertinggi di dalam BKPJM. Itu biasa berlaku sehingga waktu pencalonan terpaksa dipanjangkan. Takut memegang jawatan itu lumrah. Biar kita rasa takut jangan kita rasa gembira. Biar orang yang calonkan kita. Biar orang yang rasa kita boleh, jangan kita meninggi merasa kita yang terbaik. Bangga dan bongkak itu tanda ada penyakit dalam hati kita.

Ustaz Zaki pula melihat ada sesuatu yang perlu diperbetulkan dan ada sesuatu yang kurang di dalam BKPJM yang sekian lama dibiarkan dan perlu dituntaskan. Mungkin baginya menjadi YDP BKPJM adalah solusi terbaik untuk permasalahan itu. Waktu pencalonan yang dipanjangkan memberinya inspirasi untuk bertanding jawatan YDP BKPJM. Ust Basir dan Ust Zaki sama-sama kuat dari segi syakhsiah. Ust basir dan Ust Zaki keduanya Mahasiswa tahun akhir di dalam bidang masing-masing. Mungkin kelebihan pengalaman Ust Basir di dalam BKPJM selama dua tahun memegang jawatan EXCO BKPJM akan banyak membantu beliau untuk memegang jawatan tertinggi di dalam kepimpinan BKPJM. Ust Zaki walau tiada pengalaman dalam EXCO namun sering juga terlibat sebagai jawatankuasa di dalam BKPJM. Kedua-duanya ada jasa dan pengalaman.

Kedua-duanya juga amat saya kenali. Ust Basir anak Usrah dan anak buah saya sewaktu mula-mula tiba di mesir. Ust Zaki teman sepembelajaran semenjank dari tingkatan satu lagi. Semua orang tahu akan sikap dan semangat keduanya. Kata sahabat, tidak boleh ada dua orang dalam satu jawatan. Kita selaku ahli wajib untuk membuat keputusan. Pilihlah yang terbaik dari semua aspek dan segi tanpa ada sentimen warna atau kebangsaan, sedara mara atau rakan taulan. Pilihlah yang paling warak, paling berilmu, paling berpengalaman, paling berketrampilan dan yang paling penting, paling menjaga hubungannya dengan Allah dan Manusia. Pilihlah atas semangat ukhwah dan perpaduan Islam.

Saya mendoakan agar Mesyuarat Agung Kali Ini berjalan Lancar dan memberikan impak yang terbaik buat semua ahli BKPJM khususnya. Saya juga akan pulang malam ini menaiki keretapi fransawi untuk menggalas tanggungjawab selaku pengundi dan Ahli BKPJM.

Selamat bermuktamar dan selamat menjalankan tanggungjawab selaku pemilih..

Wassalam..

[+/-] Selengkapnya...

Tuesday, August 04, 2009

Dakwah Non-Muslim

Bismillah. Alhamdulillah. Wassolatu Wassalamu Ala Rasulillahi Wa Bakdu,

Sunyi sepi sesebuah blog kemungkinan disebabkan kematian yang ampunya blog atau semangat menulisnya yang sudah pergi. Namun demikian, bagi blog ini kesepian yang melandanya bukanlah kerana kematian adminnya walhal adminnya masih hidup segar bugar. Bukan juga kerana kehilangan semangatnya alhasil penulis ini masih bersemangat dengan ide-ide di kepalanya. Akan tetapi semua itu kerana penyakit M A L A S yang ganas menyerang seperti H1N1 mudah merebak (hati-hati) dan akhir-akhir ini semakin gila membunuh.

selesai membina dan mengislah beberapa buah blog teman dan persatuan akhirnya blog sendiri terbengkalai. Tersentak dengan sapaan sinis Ibnu_Ali, baru disedari sudah sebulan lebih blog ini tidak di isi. Maafkan saya (sekiranya) blog ini ada peminat yang datang membuang masa di sini.

Saya sekarang ini sedang membuat sedikit kajian yang bakal dibentangkan insyaallah di Fiesta Thaqafi anjuran BKPJM 15 & 16 Ogos yang akan datang. Tajuk yang diberikan adalah bersifat semasa berkaitan dakwah Islam kepada Non-Muslim. Ibnu_Ali dahulu pernah membangkitkan persoalan berkaitan nasib convert muslim (muallaf) di Malaysia yang agak terbiar dan tidak ditangani secara baik dan berkesan. Peranan gerakan Islam terutamanya PAS juga dilihat belum maksima dalam memperjuangkan isu itu secara bersungguh. Akhirnya mereka (muallaf) kembali kepada asal aqidah mereka atau yang lebih teruk menerima pula dakyah agama lain seperti nasrani yang akhir-akhir ini dilihat lebih bersifat menggula-gulakan nilai kasih sayang, ukhwah dan prihatin dalam memperjuangkan nasib orang susah seperti yang dibongkar oleh ustaz Amin yang melibatkan isu sekumpulan pemuda islam yang dijangkiti AIDS dijaga selia oleh gereja kerana tiada pelindungan dan bantuan dari keluarga dan umat islam sendiri.

Tidak sudah isu itu, kini isu dakwah non-Muslim kepada Islam pula menjadi sebutan. Isu pertama tadi sepatutnya ditangani dengan baik terlebih dahulu kerana ditakuti yang dikejar tak dapat yang dikendong berciciran. Walaubagaimanapun, saya mengakui bahawa isu ini juga tidak boleh ditinggalkan begitu sahaja kerana kebenaran ISLAM itu perlu disampaikan kepada seluruh manusia. Menggunakan kaedah Ma La Yudraku kuluhu La Yutraku Kulluhu, maka usaha ke arah menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia perlu diteruskan walaupun sedikit dari langsung terbiar.

Mutaakhir di Malaysia kini, PAS sebagai satu-satunya parti yang memperjuangkan Islam secara keseluruhannya telah mendapat sokongan yang amat mengejutkan oleh warga non-Muslim. Kajian sehingga 1 Disember 2008 menyebut keahlian Kelab penyokong PAS yang di isi oleh warga non-Muslim dari kalangan kaum India dan Cina telah melebihi 30 000 penyertaan. Jumlah itu tidak boleh dipandang remeh justeru PAS memang diketahui umum parti yang memperjuangkan nasib Agama, bukan semata-mata perjuangan bangsa.

Persoalan yang boleh diajukan adalah bagaimana PAS boleh menerima sokongan sebesar itu? Adakah sokongan itu disebabkan oleh kebencian mereka terhadapat UMNO dan BN yang dilihat gagal memperjuangkan nasib kehidupan mereka semata-mata? Sampai bilakah sokongan itu mamapu bertahan? Apakah yang perlu dilakukan bagi mengekalkan sokonga mereka terhadapat Parti dan pejuangan Islam itu sendiri? Adakah langkah-langkah itu sudah dirangka dan serba sedikit kerja pengukuhan telah dilaksanakan? Adakah kita mahu membiarkan mereka selayaknya menjadi penyokong walhal langkah menyeru mereka kepada Islam belum lagi diatur sebaiknya? (Join ISLAM bukan setakat sokong).

Apabila diteliti sebab-sebab sokongan sebesar itu diterima oleh PAS antaranya adalah kerana akhlak dan teladan yang ditunjukkan oleh pimpinan PAS itu sendiri terutamanya YAB Tuan Guru Nik Aziz. Fakta ini tidak mampu disangkal lagi dengan kehadiran beribu-ribu ahli kelab penyokong PAS bertemu muka dengan beliau bagi menyatakan sokongan secara terbuka. Justeru dilihat soal akhlak dan keperibadian muslim yang ditunjukkan oleh Tuan Guru memainkan peranan penting dalam menarik sokongan non-Muslim kepada Islam.

Perkara ini telah dibuktikan sendiri oleh Junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang ketika mana pergi melalui sebuah lorong untuk bersolat dilempar dengan sampah dan celaan dari seorang wanita. Akhirnya ketika pada suatu hari wanita itu tidak kelihatan, Rasulullah SAW segera menziarahinya. Wanita tadi tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan Baginda SAW dan menyatakan syahadahnya di hadapan Nabi SAW. Apa yang yang berlaku kepada Tuan Guru hanyalah ulang tayang kepada kebenaran Akhlak dan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW.

Justeru, konsep dakwah dan tarbiyah kepada masyarakat Islam di malaysia terutama para pendokong kebenaran perjuangan Islam perlu dimaksimakan dan diperbaharui konsepnya bukan sekadar melalui usrah dan tamrin yang semakin berkurangan sahaja. Malah ia perlu diperkasa di semua peringkat masyarakat Islam tidak kira pimpinan, ahli, pekedai, saudagar, blogger, ustaz, professional, guru, murid, remaja, dewasa, suami, isteri, keluarga dan seluruhnya. Tanpa meninggalkan sisi-sisi dalam masyarakat Islam, akhirmya akan melahirkan sebuah mujtamak mitahli yang mampu menjadi contoh dan tarikan kepada warga non-Muslim bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh dunia.

Proses dakwah dan islah itu juga memerlukan kepada ilmu dan panduan agar selari dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Insyaallah, saya cuba masukkannya ke dalam kajian yang bertajuk : Panduan Dakwah Non-muslim, sedaya upaya saya moga-moga ada kebaikan untuk semua. Saya juga mengharapkan dari sidang pembaca dan rakan-rakan jika mempunyai maklumat dan info-info berguna berkaitan yang boleh dimasukkan bersama ke dalam kajian ringkas itu.

Wallahu'aalam

[+/-] Selengkapnya...

Wednesday, July 01, 2009

Pek Lengkap Seorang Pendakwah

Untuk Maklumat lanjut produk, sila klik : Baromij Mufidah


[+/-] Selengkapnya...

Tuesday, June 02, 2009

Catatan Tengah Malam : My Happening SC members

Bismillah..

Pulang dari Smart Circle (SC dalam bahasa saintifiknya 'usrah') bersama rakan-rakan Medic Alexandaria tadi, saya terfikir dan melamun sendirian di dalam tramco (van untuk pengangkutan). Saya mengimbau pengisian di dalam SC sebentar tadi. Kami membaca sambungan ayat dari Surah Al-Kahfi berkenaan kisah Nabi Musa A.S berguru dengan Nabi Khidir A.S. Kemudian pembentangan taklifan bertajuk 'Malu' oleh Akhi Syakrani dan akhirnya berkaitan isu-isu semasa. Saya dapat rasakan, semakin jauh SC ini melangkah, semakin akrab dan rapatnya hati-hati kami di dalam SC ini.

Saya cuba memberikan perkongsian yang sebaiknya dalam SC ini. Semuanya diaturkan agar dapat memberikan input dan pengalaman yang terbaik kepada seluruh anggota SC termasuk saya. Saya mengutamakan keberanian memberikan pandangan dan pembangunan bakat yang mungkin jarang diperolehi di luar sana. Juga isu ukuwah yang biasanya sering bermain di bibir-bibir namun tidak melekat di hati. Saya percaya setiap insan punya bakat dan keberanian, namun dengan sebab platform latihan yang berkurangan, bakat itu hanya terpendam dan tidak dimanipulasiakan sebaiknya untuk kebaikan Islam.

Bermula dari membuka majlis dan mewarnai perjalanan majlis, saya serahkan kepada anggota SC untuk mengolahnya. Saya lebih suka untuk mendengar dan memerhati sambil sekali sekala memberikan pandangan dan komentar.
Kadang-kadang terlebih juga komentar saya. Namun, yang penting semua pihak ada peluang untuk bercakap dan memberikan pandangan. Konswp 'dua hala' dalam pendidikan dan pembelajaran amat perlu. Saya takut hanya 'syok sendiri' jika terlalu banyak bercakap dan berkomentar. Jika semua bersuara, itu tanda konsep 'dua hala' sudah berjaya diterapkan.

Usai pembentangan oleh Akhi Syakrani tadi, saya meminta komentar dari semua anggota berkaitan metod pembentangan. Harapan saya agar semua dapat membangunkan bakat dan berkongsi kemahiran serta pengalaman. Antara ulasan yang baik ialah mengurangkan menyebut 'aaaaa' dalam ucapan. Juga 'eye contact' bersama para pendengar. Jangan ceritakan kelemahan diri sebelum memulakan bicara seperti tidak cukup masa dan tidak cukup rujukan. Ia boleh mengurangkan keberkesanan penyampaian. Berikan contoh-contoh yang berkaitan dengan pemikiran dan latar belakang pendengar. Tidak lupa juga muqaddimah dan penutup yang berpadanan. Jangan lupa lafaz tahmid dan selawat ketika memulakan perbahasan. Semua itu komentar untuk semua, bukan untuk Akhi Syakrani sahaja.

Isu semasa pula menyentuh isu berkaitan pendidikan. Kesemua anggota SC kami tidak bersetuju dengan tindakan pihak kerajaan yang menghadkan pengambilan mata pelajaran SPM hanya kepada 10 kertas sahaja. Ramai yang berhujjah dan kesemuanya bercakap berdasarkan pengalaman dan fakta. Saya lihat semua anggota SC ini mengambil lebih dari 10 mata pelajaran waktu SPM dahulu. Ironinya, mereka melihat faedah yang positif jika mengambil banyak mata pelajaran. Luas pembacan luas pengetahuan. Makin luas fungsi otak yang digunakan. Di tambah pula makin ramai yang mempunyai IQ yang tinggi mutaakhir ini. Kalau mahu di hadkan pun bukan kepada 10 sahaja. Itu terlalu sedikit. Mungkin 15 kertas boleh menyokong alasan pertindihan kertas yang hampir serupa. Soalnya, kementerian juga yang menyusun kesemua kertas-kertas yang banyak itu. Kalau berlaku pertindihan itu silap yang menganjurkannya. Banyak lagi hujjah-hujjah tidak rasional yang tidak perlu berfikir panjang untuk menolaknya. Sila baca di sini KLIK

Ada juga yang berpendapat sistem pendidikan kita perlu di ubah keseluruhannya bukan sekadar menghadkan mata pelajaran yang diambil. Jika konsep 'oriented exam' masih diterapkan dengan meminggirkan praktikal dan pembangunan kemahiran sosial, pelajar kita akan sekadar cemerlang dalam peperiksaan sahaja. Tiada kreativiti dan kurang daya saing serta lemah dalam perhubungan sosial terutamanya ketika mencapai alam pekerjaan. Ini amat berbeza dengan konsep yang diterapkan di negara-negara maju seperi United Kingdom dan Amerika Syarikat. Bakat dan kecenderungan pelajar telah dibangunkan dan di kesan seawal peringkat sekolah rendah lagi. Di negara kita, pelajar tingkatan 4 baru berpeluang untuk memilih aliran yang mereka minati. Tidak di UK dan US, mereka sudah boleh memilih aliran dan bidang yang mereka minati sewaktu di tingkatan satu lagi. Ini bermakna, vokasional, sains, sastera dan sebaginya sudah ada di awal peringkat menengah lagi. Selain itu kemahiran sosial amat dititikberatkan dan diterapkan seawal peringkat rendah lagi.

Habis pengisian hari ini. Rancangan kami minggu depan ialah SC amali (praktikal). Kami akan main bakar-bakar (Bahasa saintifik bagi BBQ). Tempat di sutuh rumah saya di Asofiroh. Hari Jumaat sebelum waktu Asar membawa ke Isyak. Semua anggota jangan tidak hadir. Ini SC semi-grand sebelum di tutup dengan Grand SC iaitu rehlah mandi manda di Matruh pertengahan Julai nanti. Mungkin kita boleh gabung dengan SC yang lain untuk lebih terbuka dan meriah lagi. Akhir kalam malam ini, have a nice rest after your mid-exam and remember me always in your prayer. Salam mahabbah.

p/s : Dont forget to visit our SC blog at http://smartcircle09.blogspot.com/

Wallahu'aalam

[+/-] Selengkapnya...

Thursday, May 21, 2009

Rasuah tidak professional

Bismillah, Alhamdulillah, Wassolatu Wassalamu Ala Rosulillah, Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Man Waalah.

Di akhir sesi usrah bersama komuniti Rakyat Malaysia yang tinggal di Kota London, saya mengajukan pertanyaan kepada Abang Faizal. "Dalam syarikat tempat abang kerja tu pernah tak abang dengar ada kes-kes rasuah berlaku"? Soal saya kepada kepada Abang Faizal yang bekerja di salah sebuah firma keewangan di kota London (baru meninggal dunia baru-baru ini, moga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya). Jawabnya ringkas, "Tidak pernah!!".

Saya bertanya lagi, "Agak-agak apa sebab mereka tidak buat perkara tu yer." Abang Faizal menjawab, "It's not professional." Mereka mengatakan bahawa rasuah itu tidak professional. Hanya dengan mengatakan rasuah itu tidak profesional, maka kehidupan harian mereka bebas dari rasuah. Itu United kingdom.

Di dalam situasi yang berbeza, di Mesir. Sewaktu membuat urusan untuk mengeluarkan sijil Ijazah, saya terpaksa membayar lebih dari apa yang tercatat di dalam resit pmbayaran, atas alasan kalau mahu sijil cepat diuruskan. Sewaktu naik bas, saya juga sering dan terpaksa membayar lebih dari harga tiket, atas alasan tiada diut kecil untuk dipulangkan. Sewaktu membeli minyak, juga terpaksa membayar lebih untuk 'baksyis' tukang tuang minyak. Banyak lagi tempat yang perlu bayar lebih. Apa itu semua kalau bukan rasuah kecil-kecilan.

Di negara kita Malaysia, banyak kali saya terdengar dari kawan-kawan kontraktor. Nak dapat projek (terutama projek kerajaan) terpaksa isi borang UMNO, ada link baik dengan orang atasan, lepastu kene belanja makan, belanja melancong dan jangan lupa persen akhir keuntungan 20%. Sebab itu kos membina sebuah sekolah di Malaysia terlampau tinggi dengan adanya dua tiga tangan rakus seperti ini. Harga kos membina sekolah 1 juta akan naik jadi berlipat kali juta atas tangan-tangan kotor ini. Kalu tidak pun akan jadi sekolah-sekolah tidak cukup sifat yang terbang atap ditiup angin dan luluh simen ditimpa hujan atas alasan nak jimat kos untuk suap orag-orang tertentu. Apa ini semua kalau tidak Rasuah namanya.

Sewaktu saya di tahan kerana memandu laju dan potong 'barisan' (Q), saya di tahan pihak polis. Lalu ditanya kenapa laju dan mengapa memotong. Awak kene saman ni, kata abang polis tu. Saya mintak maaf. Maaf, maaf juga katanya. Kalau bayar di kaunter ni kene 300 ratus ni (Maksudnya kalau bayar dengan saya agak murah sikit la). Apa semua ini kalau tidak rasuah namanya.

Indeks rasuah di Malaysia terus meningkat. Kajian dari Transparency International (TI) menyatakan bahawa malaysia menduduki tangga ke-39 (tahun 2003) jatuh tangga ke-49 (tahun 2006), ke-43 pada (tahun 2007) dan semakin jatuh ke tangga 47 pada tahun 2008 dari 179 negara yang disenaraikan. Sila rujuk http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008. Apa yang menarik untuk dinyatakan adalah negara-negara majoriti Non Muslim menduduki tangga-tangga teratas dalam ranking yang dinyatakan oleh Badan bebas dunia ini (Transparency International). Denmark, Newzealand, Sweden dan Singapore menduduki tempat teratas, atau disebut paling telus dan bersih rasuah. Kenapa, Alasannya mungkin sama dengan jawapan Almarhum Abang Faizal, "It's not professional.!!"

Rasuh di dalam Islam telah diharamkan dengan dalil Al-Quran dan Hadis yang jelas. Rasuah bermaksud mendapatkan sesuatu kebebasan, kontrak atau keistimewaan (favours) daripada seseorang individu atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai kuasa selepas (atau dengan cara) memberi wang, hadiah, keraian, keistimewaan dan sebagainya kepada pihak-pihak tersebut.

Sebagai contoh, seseorang yang sah bersalah atau menyalahgunakan kuasa; telah menghadiahkan sejumlah wang tertentu kepada seorang hakim demi memastikan tidak berlaku apa-apa jatuhan hukaman yang berat di Mahkamah.

Firman Allah Taala yang mengharamkan Rasuah :

وِلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَهُمْ بَينَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلىَ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاْلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Maksuanya : “Dan janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Surah al-Baqarah : 188)

Hadis yang jelas-jelas mengharamkan rasuah adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الرَاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

Maksudnya : “Rasulluah s.a.w telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan (pemerintahan, pentadbiran, kehakiman dll)” [Riwayat at-Tirmudzi, 3 / 622 : Imam at-Tirmudzi berkata : Hadith Hasan Sohih]

Kedua-dua pihak adalah dilaknat dalam hal yang melibatkan rasuah. Rasuah haram jelas di dalam Islam, akan tetapi mengapa negara-negara majority umat Islam menduduki tangga terendah atau menjadi pengamal-pengamal rasuah yang tertinggi di dalam pelbagai bidang menurut statistik rasuah antarabangsa. Sila rujuk Transparency International 2008

Negara islam yang paling baik adalah United Arab Emirates. Itupun dalam kedudukan ke-35. Begitulah akibatnya apabila Agama hanya jadi permainan dan ritual semata-mata. Pembangunan harus selari dengan Islam. Membangunlah bersama Islam Rohani dan Jasmani.

Wallahuaalam...

[+/-] Selengkapnya...

Friday, May 08, 2009

Sedikit Perubahan

Bismillah, Alhamdulillah, Wassolatu Wassalamu Ala Rosulillah, Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Man Waalah.


Sudah lama merancang mahu ubahsuai konsep blog. Alhamdulillah, setakat ini saya berpuas hati dengan konsep yang telah ada. Moga diberi kekuatan untuk sentiasa update dan memberi yang terbaik untuk pembaca.

Saya melihat kebanjiran blog yang pelbagai ragamnya. Menulis di blog perlu berhati-hati. Segala yang tercatat pasti akan memberi impak dan kesan. Paling tidak kesan Roqib dan Atid. Mereka mencatit apa yang kita catat. Itu yang pasti. Kesan lain mungkin akan merosak ukhwah. Mungkin akan merosak jamaah. Lebih parah lagi jika memporak perandakan ummah. Kita akan dapat saham. Jangan lupa.

Saya cuba tambahkan beberapa links dalam blog ini. Yang pertama Link Fatwa(Soal Jawab Agama). Bukan saya yang nak berfatwa. Saya cuba untuk menterjemah laman fatwa darul ifta’ Mesir. Sedikit-sedikit. Moga ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin bertanya juga saya akan cuba untuk menjawab. Kalau tak dapat, saya tanya orang lain. Ini proses latihan bagi saya di samping buat apa yang mampu untuk ummah.

Kedua, laman artikel pilihan. Dahulu saya tidak suka ‘copy n paste’. Fikir-fikir bagus juga kalau ‘copy n paste’. Tidak salah. Kita sebarkan apa yang benar. Paling tidak boleh menyumbang memperbanyak bahan di internet. Semakin banyak bahan yang berulang, semakin tinggi kekerapan untuk ia ditemukan oleh pembaca.

Ketiga, Karya Kreatif. Saya tidak berapa kreatif. Dulu ada buat juga, cuba-cuba. Sekali buat ambil waktu terlalu panjang. Nampaknya bakat saya memang tak seberapa. Jadi saya cara. Saya akan tolong sebarkan karya orang lain secara percuma. Paling tidak kalau saya tak mengarang ada karangan orang lain yang saya sebarkan.

Keempat, ruangan galeri. Sebelum kahwin bagai nak gila saya bergambar. Lepas berkahwin nafsu bergambar dah berkurang. Tapi saya akan cuba upload gambar-gambar lama yang mungkin sahabat-sahabat cari dan perlukan. Pada saya ada lebih kurang 15 Gigs gambar tidak termasuk gambar-gambar dalam laptop yang dicuri orang.

Kelima, Video. Saya cuba kumpulkan video-video pilihan dalam internet. Ada masa saya akan upload bahan-bahan dan materi untuk presentations kalau kawan-kawan mahukan.

Yang terakhir, ruangan links. Saya cuba kumpulkan semua link-link yang saya suka dan bermanfaat. Kalau anda berminat anda juga boleh layan sama. Yang lebih penting dalam ruangan ni ada live al-jazeera. Sambil layan internet, boleh lah dengar-dengar bahasa foshah. Di luar sana tidak banyak peluang nak dengar arab foshah dari mulut arab. Yang ada hanyalah bahasa pasar yang berleluasa.

Time politik sedang kacau bilau ni, berhati-hatilah di jalan raya. Pandulah dengan berhati-hati. Jangan sampai lupa arah tuju dan destinasi. Jangan lupa akhlak dan panduan yang Allah beri. Moga kita semua selamat.

wassalam.


[+/-] Selengkapnya...

Monday, May 04, 2009

Cari Majlis Ilmu = Cari Ketenangan?

Bismillah, Wassolatu Wassalamu Ala Rosulillah, Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Man Waalah,


Alhamdulillah, hari ini dapat juga saya menghadiri kelas pengajian Syeikh 'Alak di Masjid Syeikh Abdul Aziz. Setelah sekian lama tidak mengikutinya, hari ini terpanggil juga di hari kawan-kawan lain sibuk untuk menghadapi peperiksaan. Sehari dua ini saya rasa gelisah. Entah kenapa jiwa ini tidak menentu. Tapi setelah balik dari pengajian tadi rasa sedikit tenang. Mungkin itulah tanda bahawa dah terlalu lama rohani ini tidak mendengar nasihat dan akal ini tidak diisi dengan pengisian ilmu. Maka benarlah hadis Nabi SAW yang berbunyi [ (1) Sila Lihat di akhir artikel]

Maksudnya : Tidak akan berkumpul sesuatu kaum itu di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat (yang mendoakan), serta Allah Taala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk disisi-Nya.

Allah Taala akan mengurniakan dengan ketenangan kepada sesiap yang menghadiri majlis zikir dan majlis-majlis ilmu dengan penuh keikhlasan. Itu janji Nabi. Tapi kalau sesiapa tidak rasa tenang selepas menghadiri majlis ilmu, maka bolehlah koreksi diri, mungkin ada sesuatu yang tak kena dengan niat kita. Atau ada adab-adab menuntut ilmu yang kita tidak jaga.

Untuk makluman kawan2 di Iskandariah. Majlis ilmu di masjid Abdul Aziz berlangsung setiap hari kecuali khamis dan jumaat. Untuk bulan Jun pula ada suatu kejutan akan dilakukan , kata Syeikh 'Alak. Kelas pengajian musim saifi kali ini akan di isi sendiri oleh para masyaikh kita dari Al-Azhar. Antara yang akan di ajarkan nanti adalah Qawaid Fiqhiah, Usul Fiqh, Bahasa Arab (Nahwu was Sorf) dan juga syubuhat wa rudud fil Islam.

Saya pasang niat untuk ikuti kesemuanya. Kelas dijalankan pada waktu maghrib sehingga selepas isyak. Jadi siap-siaplah susun jadual persatuan agar tidak berlaku sebarang pertembungan. Saya tidak akan ada kompromi lagi jika ada pertembungan kerana ini peluang terakhir saya sebelum pulang. Moga Allah Taala kurniakan dengan kekuatan.

Kelas di Qortoba juga akan saya sambung insyaallah dalam waktu terdekat. Saya sudah lama cuti. Banyak duduk di rumah kerana Isteri tidak berapa sehat. Isteri cakap mungkin ini pembawakan budak. Baby is coming, so I get ready to be a 'papa' & doing all my wife duty. I learn and try to be the best husband and papa as i can. Huh, It's not easy to be a papa. You can't imagine what I said. Lets be a trial papa before we become a real papa ( not real madrid) . I use to be a trial papa when i was in London. It was a useful experiences.

Ilal Liqak, wallahu'aalam.

Foot Note :

1. Hadis (1) :


[+/-] Selengkapnya...

Saturday, May 02, 2009

Open Letter To My beloved Tuk Din & Family In UK

Assalamualaikum...


For TukDin & All Family there.. we hope all of you are fine and under Maghfirah & Inayah from Allah Taala.. Ameen

Firstly, I am so sory because I late to reply your masaage. I just remember about your message (in my buku tamu) when my wife remine me after she read your message in her shoutbox. She said : Abang, Tukdin sent me a 'warning message'. You should reply him as fast as you can!! :)

2ndly, For your informations, Fairuz jr. will be born insyaallah next november. We hope your doa's always may Allah make it easy and the baby may join us travel to UK next time insyaallah. :)

3rdly, I am really shocked when i heard about arwah Abang Faizal. May Allah bless him. I got the news from abang Irfan and get a full story from Abang Rashid when when we meet in Yahoo Messenger. We did a little kenduri arwah here and always pray for him. We all know that he is a verry good person in his life.

4thly, I miss all of you and hope can meet all of you again. When Manchester Utd beat Arsenal one nil yesterday, i smiled in myself and keep thinking especially you and fauzi. I can mention how frustrated you two are.. hehehe. But never mind Tukdin, you have one more opportunity next week. See u at Emirates Stadium.

5thly, How about kak nurul. Is the baby coming yet? How about manja? How about Fauzi? and how about the most important person Aunty Midah? Hope those always smile and still courageous as arsenal's supporter. Feel Arsenal in our blood :)

Sorry lah tukdin..lama tak menulis and berbual dalam bahasa inggeris ni.. hope u can add me in your yahoo messenger http://messenger.yahoo.com/ so we can keep in touch all the time insyaallah..

Salam rindu from cairo Egypt..

Fairuz & Maria

[+/-] Selengkapnya...

Thursday, March 26, 2009

muhadharah Bersama Dr. Yusof Al-Qardhawi - Bahasa Arab & Cabarannya Masa Kini

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

كانت اللغة العربية مكانتها عظيمة، وهي من أول لغة العلمية العالمية التى تكتب بها العلوم الحديثة من جميع نواحيها مثل الطب والفيزياء والبيولوجية والحساب والفلاسفة والهندسة والجغرافية والتاريخ وغيرها من العلوم التي الَّفها علماء المسلمين مثل الكندي وابن سينا والفاربي وابن الرشد وابن خلدون والغزالي وغيرهم من العلماء حتى ازدحم بهم الناس ومن أوروبا حصوصا ليأخذ منهم العلوم المذكورة.

ولذلك، تعتبر اللغة العربية في ذلك الوقت لغة الآلية التي لابد من تعلمها لكي يتغلغل في بحار العلوم الواسعة. والناس في تلك العصور الذهبية يفخرون باستعمال هذه اللغة الرائعة وهم يدرسونها ويتحدثون بها في معاملاتهم ويحفظون قواعدها حتى انتشرت في مختلف البلدان غير العرب، وهذا ما الذي حدث.

ولكن اليوم مع ألأسف الشديد قد تغيرت الأمور وتحولت الحقيقة إلي مائة وثمانين درجة. والناس ينسون مكانة اللغة العربية حتى العرب، ويتركونها ولا يحفظون عن قواعيدها وهم يتحدثون ويكتبون بلغة العربية العامية. وقد اشتدت الأمورعندما يضحكون على من مارس بها وجائت الأجيال الأخيرة عميانا لا يفهمون شيأ من هذه اللغة العربية الفصحى حتى يفكروا أن اللغة العربية الفصحى لغة أخرى تختلف عن لغتهم ولهم لغتهم الخاصة وهي العامية البلادية.

هذا ما يجعلهم بعيدا عن دينهم، ولماذا أقول بذلك ؟ اللغة العربية هي لغة القرآن، وبها تكتب كتب الحديث والتفسير والفقه أصوله وقواعده، والسيرة والتوحيد والأخلاق وغير ذلك من تراث الإسلامي. بعيدهم عنها جعلهم ضعف في فهم أصول الدين وفروعه وكما يقول العلماء أن هذه اللغة هي مفتاح العلوم الشرعي، وهي لغة الآلية لابد لها في دروس علوم الدين الصحيح

وقد شهدت المحاضرة التي ألقاها فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة تحت الموضوع : اللغة العربية وتحديات اليوم. وذكر هناك أمور مهمة في توعية اللغة العربية وتحدياتها في هذا العصر الحديث ويمكنكم إن شاء الله إيجادها في راببط اليوتيوب الآتي.

وقبل ختام هذه الراسالة القصيرة، أحب أن أشارك معكم قول الشاعر الذي قالها فضيلة الدكتور عن دراسة اللغات:

بقدر لغات المرء يكثر نفعه،
فتلك له عند الملمَّات أعوان،
فأقبل على درس اللغات وحفظها،
فكل لسان في الحقيقة إنسان!

فجزاكم الله خيرا علي قدومكم ومشاركتكم في هذا الموقع، وأخيرا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[+/-] Selengkapnya...

Tuesday, March 24, 2009

Alhamdilillah, Bersyukur Atas Nikmat-Nya

Bismillah, Alhamdulillah, Wassolatu Wassalamu Ala Rosulillah, Wa ‘Ala Aalihi Wa Ashabihi Waman Waalaah, Amma Bakdu.

Setelah merasai kepenatan dan kelelahan yang panjang (hampir 4 bulan), akhirnya buku senjata mukmin edisi mesir Berjaya diterbitkan. Dengan izin edar dari pihak PMRAM, buku tersebut telah sampai hampir ke seluruh Muhafazah dan Iskandariah mencatatkan penjualan yang melebihi 70 naskhah setelah 2 hari berada di pasaran. Alhamdulillah, banyak pengalaman yang diperolehi daripada aktiviti ini.

Walaupun status saya hanyalah pentahkik (penulis pada peringkat awal telah menawarkan saya untuk menjadi penulis bersama kerana penambahan hampir menjangkau 50% buku asal) namun, pengalaman selaku pentahkik ini amat bermanfaat kepada saya kerana banyak perkara baru yang saya terokai dalam menghasilkan sebuah buku. Bermula dari semakan, tambahan isi, tahkik, design dalam dan kulit, sehingga kepada percetakan dan pemasaran, hampir kesemuanya saya terokai dengan tangan sendiri (Semakan atas bantuan Isteri Pn Maria Bte Bakri, jiran saya Ust Musa dan Ustzh Alin. Percetakan meminta jasa baik ust Masnor Hamzah, penulis Buku Tasrif berwarna untuk membantu. Pemasaran dengan sentuhan pengalaman Ust Zaki M noor, Ust Hairi Hamzah dan Ust Fakhrurazi Ahmad Afandi) Terima Kasih semua yang terlibat dalam menjayakan penerbitan buku ini.

Kalau dulu terlibat dengan SUKEJ (Suara Kampus Edisi Johor) banyak membantu saya mengasah bakat menulis dan berkarya seterusnya menulis di dalam blog, pembikinan Senjata Mukmin pula membuka mata saya untuk pergi lebih jauh dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dan ummah insyaallah.Ramai yang mampu menulis namun tidak ramai yang dapat mengolahnya sehingga menjadi sebuah buku sehingga berada di pasaran. Termasuk saya.

Halangan yang banyak membuatkan penulisan biasanya gagal untuk diterjemahkan dalam bentuk buku. Saya juga telah berkongsi pengalaman dengan para penulis lain yang rata-rata mengatakan cabaran agung untuk menghasilkan karya sehingga berjaya menembusi pasaran adalah pada pengalaman kali pertama mencuba untuk menghasilkan buku. Waktu itu, pelbagai ragam masalah yang dihadapi. Bermula dengan fail yang hilang, komputer yang rosak, semanagat yang tumpul, duit yang kurang, ditipu orang tengah dan banyak lagi pengalaman yang dikisahkan menjadi cabaran mereka untuk berjaya. Sebahagian besar mereka yang berjaya pada kali pertama menulis buku, biasanya akan menghasilkan buku kedua dan ketiga dalam jangka masa yang singkat, hasil dari pengalaman pertama yang sangat mencabar tadi.

Saya juga sering mengajak kawan-kawan supaya menceburkan diri dalam bidang penulisan, atas dasar kita seorang pelajar agama. Alangkah baiknya jika semua pelajar Al-Azhar pulang dengan paling kurang satu ole-ole berbentuk buku yang bakal dipersembahkan untuk masyarakt di Malaysia. Jika ada 1000 orang pelajar yang pulang setiap tahun, bermakna ada 1000 buku baru di dlam pasaran Malaysia. Anda mungkin boleh menulis mengenai pelajaran-pelajaran yang dipelajari di dalam kuliah. Mungkin juga terjemahan kitab-kitab yang nisbah kitab baru di mesir adalah satu buku baru setiap hari. Mungkin juga menulis novel berunsur islamik. Mungkin juga komik dan sebarang bentuk wacana yang mampu memberikan impak kepada masyarakat.

Penulisan merupakan syiar para ulamak terdahulu yang akan menjadi pedoman ummat dan rujukan sepanjang zaman. Jika dilihat di kedai-kedai buku di Malaysia, buku bidang agama hanya ‘menumpang’ satu rak sahaja dalam berpuluh-puluh rak bahan bacaan yang lain. Apa maksudnya? Penulis kurang dan kesedarang untuk membaca bidang agama di dalam masyarakat kita juga kurang. Al-hasil, masyarakat lebih gemar membaca komik kartun, majalah santai mistik, hiburan dan lebih mengancam bahan bacaan berunsur lucah.

Sudah sampai masanya kita semua menggempur masyarakt Malaysia dengan pelbagai bentuk dan method penulisan yang berunsur keislaman. Kita boleh membantu mengubah keadaan yang ada. Ayuh, seoranag satu buku atau paling kurang satu komputer satu buku !!! Anda, saya dan semua, mengapa tidak boleh?

[+/-] Selengkapnya...

Friday, March 20, 2009

New Book Arrival!!!

iklan senjata mukmin

[+/-] Selengkapnya...

Thursday, March 19, 2009

Somethings to write

Bismillah, Alhamdulillah, Wassolatu Wassalamu ‘Ala Rasulillah, Wa Bakdu.

It was a long time ago when I was decided to write in English and Arabic together in this blog. Actually, I know that I am not qualify to make a posting in influence English and Arabic, because my language is very week. But as a beginner with no teacher, I need to read more, listen more, speak more and also write more, basically as an ingredients to be excellent. Now I try to write again to make it happen.

I got many friends from United States and Europe like Jetmir, Petrick, Abd Latif, Samir, Yusof, Ziyad and so many others. I fine them in Qortoba Institute that teaching us Arabic in fosha. It was amazing when you can fine people that speaking Arabic in fosha just for 7 to 8 month in this college. Some of theme unable to read alif ba and ta when their first time learning Arabic, fantastic. So, why can’t we speak and write in Arabic and English when we has been leraning its from the high school. What is the problems? You should know the answers.

Some of them are new convert muslims. I can look a big difference between us and those people (I mean convert muslims) which struggling in learning and practicing Islam as the way of life. It was interesting to share an experiences and disscusing about Islam with them. I can’t imagine that I can explore these just in one town, called Alexandaria Egypt. I feel I am in London again and it make me mentions the invironments. I got so many Muslim friends there especially convert muslims when I was working in Al-Manar Mosque (Quranic School) as a teacher.

Yesterday again, I got a new friend named Yasir. He came from Washinton DC United States. He interested to study Arabic and he told me that he is in level zero. Its mean he never talk Alfif Ba Ta at all. Supprisely, he not come alone. He came with his wife and two kids. I think he is around 35. I am 26 and feel I was too late to keep studying there. When I look at him, I know that he came to Qortoba just for one purpose, know more about Islam by learning an Arabic language. So, I asked my self why am I here. It mentions me what Imam Ghazali said in Bidayatul Hidayah about the victorious, who learn the knowledge to practice and hope the right way from God. May Allah make us to be part of them. Ameen

[+/-] Selengkapnya...

Tuesday, January 20, 2009

Ole-Ole dari Ust Syafiq Elias (Edited)

Bismillah...

Alhamdulillah. Pertamanya ucapan terima kasih buat sidang pembaca terutamanya Ust Syafiq yang sudi datang singgah, mengulas, membetulkan dan menambah baik penulisan hamba yang lemah ini. Ini sesuatu yang special bagi sesiapa yang mahukan uslub yang baik di dalam penulisan dalam bahasa arab. Pembetulan beserta taklik sekali. Sila berikan kredit buat Ustaz Syafiq Elias.

Hendak dikhabarkan di sini, suatu ketika, Khalifah Umar Bin Abdul Aziz RA didatangi oleh rombongan rakyat jelata dari Hijaz. Maka berdirilah seorang kanak-kanak mendahului ahli rombongan yang lainnya untuk berucap. Maka Khalifah Umar memintanya agar memberikan peluang kepada mereka yang lebih tua daripadanya untuk berucap. Kanak-kanak tadi dengan petah berkata : Seorang manusia walaupun masih kecil ketika mana telah dikurniakn dengan mulut yang boleh berkata-kata dan hati yang terjaga maka layaklah baginya untuk menyatakan pandangannya. Wahai Khalifah jika sesuatu perkara itu dinilai dengan melihat umur semata-mata maka ramai orang-orang tua yang lebih layak duduk ditempatmu sebagai khalifah. Akan tetapi umur itu bukan ukuran segala-galanyanya bukan? Teruja Khalifah Umar melihat kepetahan kanak-kanak tadi lalu mengatakan dengan syairnya :

Ketahuliah bahawa tiada insan yang dilahirkan alim
Tidak serupa saudaramu yang alim itu dengan yang jahil
Sesungguhnya kaum yang besar akan tetapi tiada ilmu di sisinya
Kelihatan kecil berada di majlis para alim yang berilmu

Moga ada kebaikan dan manfaatnya kepada semua. Jangan malu untuk belajar dari sesiapa yang lebih muda darimu kerana umur itu bukan nilaian segala-galanya. Terima kasih sekali lagi Akhi Syafiq Elias. Ini dia artikel yang telah mendapat sentuhan beliau.


بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ (1) اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرَّسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ ،

أَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ الْكَثِيْرَةِ ، وَمِنْ أَهَمِّهَا نِعْمَةُ اْلإِسْلاَمِ وَاْلإِيْمَانِ ، وَعَلَيْنَا جَمِيْعًا أَنْ نَشْكُرَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعالَىشُكْرًا(2) كَثِيْرًا . وَمِنْ عَلاَمَاتِ شُكْرِنَا(3) لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، الْقِيَامُ بِجَمِيْعِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابُ مَحَارِمِهِ .

عِنْدَمَا أَكْتُبُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ إِلَى حَضَرَاتِكُمْ ،كَانَ إِخْوَانُنَا الْمُسْلِمُوْنَ فِي غَزَّةَ (4) يُقْتَلُوْنَ وَيُدَمَّرُوْنَ وَيُحْصَرُوْنَ . وَقَدْ اسْتَمَرَّتْ الْحَرْبُ عَلَى غَزَّةَ وَأَهْلِهَا مُنْذُ وَاحِدٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا. وَقَدْ ارْتَفَعَ عَدَدُ الشُّهَدَاءِ (الْيَوْمَ) إِلَى أَلْفٍ وَمِائَةٍ وَسَبْعِيْنَ (1170) شَهِيْدًا وَأُصِيْبَ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفٍ وَمِائَتَيْ (5200) شَخْصٍ . وَارْتَكَبَتْ قُوَّاتُ الاِحْتِلاَلِ اْلإِسْرَائِيْلِيِّ جَرِيْمَةً عَظِيْمَةً لاِسْتِهْدَافِ الضُّعَفَاءِ وَاْلأَطْفَالِ وَالنِّسَاءِ فِي عَمَلِيَّاتِهِمْ الْخَبِيْثَةِ (5). وَيَبْدُوْ أَنَّ هَذَا الْحَرْبَ أَسْوَأُ مَا يَكُوْنُ (6) مُنْذُ هَزِيْمَةِ الْيَهُوْدِ عَامَ 1967 م. وَحَتَّى اْلآنَ ، لَمْ أَرَ بِالـتَّـأْكِيْدِ بَصِيْصَ أَمَلٍ (7) مَتَى تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ؟...

نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَنْصُرُ إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّةَ عَلَى أَعْدَاءِهِمْ الْيَهُوْدِ ، اللَّهْمْ اهْزِمِ الْيَهُوْدَ وَمَنْ وَالاَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُحَارِبِيْنَ لِدِيْنِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ يَا مُنَـزِّلَ الْكِتَابِ وَيَا مُجْرِيَ السَّحَابِ وَيَا سَرِيْعَ الْحِسَابِ وَيَا هَازِمَ اْلأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ يَا قَوِيُّ يَا قَادِرُ .

نَحْنُ اْلآنَ فِي مُنْتَصَفِ (8) الشِّتَاءِ ، أَشْعُرُ بِالْبَرْدِ الشَّدِيْدِ حَتَّى وَلَوْ كُنْتُ أَلْبِسُ الْمَلاَبِسَ(9) الْكَثِيْفَةَ. وَقَدْ أُصِبْتُ بِالْحُمَّى (10) وَالصُّدَاعِ الشَّدِيْدِ فِي اْلأُسْبُوْعِ الْمَاضِيْ حَتَّى يُجْبِرُنِيْ الْبَقَاءُ فِي الْبَيْتِ تَمَامًا. وَكَأَنِّيْ أَسِيْرُ الْفِرَاشِ لَمَّا اسْتَمْرَرْتُ فَوْقَ الْمَضْجَعِ لَيْلَ نَهَارَ وَلَمْ أَذْهَبْ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ حَتَّى إِلَى مَعْهَدِ الْقُرْطُبَةِ. وَكَانَتْ زَوْجَتِيْ تُرَافِقُنِيْ وَتُعَالِجُنِيْ وَتَطْبُخُ لِيْ عَصِيْدَةً وَشُرْبَةً.

وَهَذَا مِنْ (11) فَوَائِدِ الزَّوَاجِ - أَيُّهَا اْلإِخْوَةُ (12) وَاْلأَخَوَاتُ - أُرِيْدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ إِيَّاهُ (13) ، وَالَّذِيْ لَمْ يَشْعُرْ(14) بِهِ الْعُزَّابُ قَطُّ . فَإِنْ كُنْتَ تَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ تُصَدِّقُ ، فأَقُوْلُ لَكَ: " مَنْ ذَاقَ عَرَفَ " ، أَوْ أَقُوْلُ لَكَ :" جَرِّبْ تَجِدْ " (15) .

إِذَنْ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ، فَلْيَتَـزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمُرَشَّحَةَ بَعْدُ (16) ، فَعَلَيْكَ بِالْبَحْثِ وَالاِسْتِخَارَةِ (17) وَالدُّعَاءِ، فإِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ (18) قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ (19). وَلَكِنْ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ وَالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَكَ وِجَاءٌ . أَمَّا إِنْ لَمْ تُرِدِ الزَّوَاجَ أَبَدًا بِدُوْنِ سَبَبِ ، فَهَذَا مَرْفُوْضٌ فىِ دِيْنِ اْلإِسْلاَمِ رَفْضًا بَتًّا.

وَإِلَيْكَ هَذَا الْحَدِيْثُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيْفُ الَّذِيْ يُوَضِّحُ لَنَا مَنْهَجًا مِنَ الْمَنَاهِجِ الْمُثْلَى الَّتِيْ عَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِلأُمَّتِهِ مَحَبَّةً لَهُمْ ....

عَنْ سَيِّدِنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-قَالَ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَلَمَّا أُخْبـرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا:وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ...

قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا،وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ،وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجَ أَبَدًا.
فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَيْهِمْ فَقَالَ: (( أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟! أَمَا وَاللَّهِ إِنِّيْ َلأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْـقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ )) ...صَدَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَأُوَضِّحُ لَكُمْ شَرْحَ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ السَّابِقِ حَتَّى لاَ يَفْهَمَهُ النَّاسُ خَطَـأً، فَأَقُوْلُ –وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ-:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

قَوْلُهُ:(( فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ )):الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ: الطَّرِيْقَةُ ، لاَ الَّتِيْ تُقَابِلُ الْفَرْضَ، وَالرَّغْبَةُ عَنِ الشَّيْءِ :الإِعْرَاضُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. وَالْمُرَادُ: " مَنْ تَرَكَ طَرِيْقَتِيْ وَأَخَذَ بِطَرِيْقَةِ غَيْرِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ، وَلَمَّحَ بِذَلِكَ إِلَى طَرِيْقِ الرَّهْبَانِيَّةِ فَإِنَّهُمْ الَّذِيْنَ ابْتَدَعُوْا التَّشْدِيْدَ كَمَا وَصَفَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى-أَيْ فِى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {{ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَئَاتَيْنَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ }} [سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ:27 ].

وَقَدْ عَاَبَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَا وَفَّوْهُ بِمَا الْتَزَمُوْهُ، وَطَرِيْقَةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ فَيُفْطِرُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الصَّوْمِ ، وَيَنَامُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الْقِيَامِ ، وَيَتَـزَوَّجُ لِكَسْرِ الشَّهْوَةِ وَإِعْفَافِ النَّفْسِ وَتَكْثِيْرِ النَّسْلِ .

وَقَوْلُهُ: (( فَلَيْسَ مِنِّيْ )) إِنْ كَانَتِ الرَّغْبَةُ بِضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيْلِ يُعْذَرُ صَاحِبُهُ فِيْهِ، فَمَعْنَى (( فَلَيْسَ مِنِّيْ )) أَيْ عَلَى طَرِيْقَتِيْ ، وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْمِلَّةِ . وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضًا وَتَنَطُّعًا يُفْضِيْ إِلَى اعْتِقَادِ أَرْجَحِيَّةِ عَمَلِهِ فَمَعْنَى (( فَلَيْسَ مِنِّيْ )) لَيْسَ عَلَى مِلَّتِيْ ، ِلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ الْكُفْرِ .

كَمَا أَنَّ اْلأَخْذَ بِالتَّشْدِيْدِ فِى الْعِبَادَةِ يُفْضِيْ إِلَى الْمَلَلِ الْقَاطِعِ ِلأَصْلِهَا وَمُلاَزَمَةِ اْلاِقْتِصَارِ عَلَى الْفَرَائِضِ مَثَلاً ، وَتَرْكُ التَّنَفُّلِ يُفْضِيْ إِلَى إِيْثَارِ الْبِطَالَةِ وَعَدَمِ النَّشَاطِ إِلَى الْعِبَادَةِ ، وَخَيْرُ اْلأُمُوْرِ الْوَسَطُ .

وَفِى قَوْلِهِ : (( إِنِّي َلأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ )) مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَيْهِ، إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ ، وَفِيْهِ أَيْضًا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِاللَّهِ وَمَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّهِ أَعْظَمُ مِنْ مُجَرَّدِ الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ .
فَتْحُ الْبَارِى ، ج ـ 9، كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ التَّرْغِيْبِ فِى النِّكَاحِ ، الْحَدِيْثُ رَقْمُ (5063)، ط. مَكْتَبَةِ مِصْرَ، الْقَاهِرَة
-


SEDIKIT PENJELASAN

Kongsi ilmu, kalau salah, tolong betulkan. Kalau betul, elok dihafalkan, lain orang lain uslubnya
. Ada dua perkara yang perlu diberi penekanan:

Pertama: hamzah qotho’ dan hamzah wasol.

Berdasarkan pengalaman dalam kongsi belajar, ketika pelajar menulis, kebanyakan mereka hampir terlepas pandang dan kurang prihatin terhadap tempat2 yang sepatutnya wajib ditulis dengan hamzah qotho’.

Hal ini penting kerana jika kita tidak membezakan mana satu kalimah yang patut ada hamzah qotho’, yang mana satu hamzah wasol, maka akan berlaku perubahan besar dalam makna ayat, dan bila berubah makna, I’rab juga berubah kerana

(الإِعْرَابُ فَرْعُ الْمَعْنَى إِنْ صَحَّ الْمَعْنَى صَحَّ اْلإِعْرَابُ )

Artinya: I’rab itu cabang daripada makna, jika betul makna maka betullah i’rabnya.

Seterusnya, b
aris akan berubah berdasarkan I’rab. Kemudian, makna yang berubah tadi akan mengubah hukum yang terhasil daripada ayat, daripada positif jadi yang negatif atau sebaliknya.

Bila makna berubah, ayat tadi akan sukar dan rumit difahami. Itulah sebahagian daripada punca tidak faham nas atau teks berbahasa arab. Bila salah makna, maka hukum yang terhasil akan berbeza, silap hari bulan boleh cetus persengketaan, mengapa tidak?!! Yang di sini faham lain…yang di sana faham lain. Matlamat yang diinginkan tiada tercapai, lalu marah-marah dan bersangka buruk terhadap tulisan yang dibaca, disebabkan salah dalam memahami mesej yang diterima. BUKANKAH SUKAR SITUASI SEBEGINI ?

Hal ini sangat merbahaya jika yang ditulis itu berkaitan dengan aqidah, syariah dan akhlaq. Berhati-hati ketika menulis (bukan hanya ketika memandu kenderaan sahaja). Sebagai latihan , cuba cari perbezaan makna atba’a (dengan hamzah qotho’) dengan ittab’a (hamzah wasol), sekali pandang hurufnya sama (jika tidak ditulis dengan hamzah) alif + ta + ba + ain = 4 huruf. Sila rujuk mu’jam asasi yang ada di sebelah kamu. Selamat menjawab.


Kedua: huruf mu’jamah dan huruf muhmalah

Erti huruf mu’jamah=huruf2 arab yang mengandungi satu atau dua atau tiga tanda titik sama ada di atas huruf (fawqiyyah) seperti ta , qof dan tsa atau di bawahnya(tahtiyyah) seperti
ba dan ya.

Erti huruf muhmalah= huruf2 arab yang sunyi daripada tanda titik di atas atau di bawah, seperti sod, sin, ro.

ADAPUN istilah mu’jamah, fawqiyyah, tahtiyyah, muhmalah itu semua akan kita jumpai di banyak kitab turath berbentuk syarah, hasyiah dan lain-lain. Kesilapan dalam menulis tanda titik pada huruf tertentu “bisa” mengundang bahaya kepada yang membacanya disebabkan kecuaian orang yang menulisnya.

JIKA kecuaian ini menjadi kelaziman adat sesorang ketika menulis, maka bererti ketika peperiksaan, dia berkemungkinan besar akan gagal sebab pemeriksa kertas jawapan tiada faham ia akan isi tulisannya. Maka tertegah ia dari mendapat sebarang markah. Siapa yang rugi bila gagal (sebab cuai ketika menulis) dan terpaksa mengulang subjek yang lalu? Rugi masa, rugi umur, rugi belanja, nasihat ada tidak dihargai.

JIKA kecuaian ini berlaku dalam surat2 rasmi antara jabatan atau perutusan antara 2 pihak kerajaan, maka mungkin perang saudara akan meletus. Na’uzu billah. Berhati–hati ketika menulis. Ya, fitrah manusia sentiasa lupa, sama-samalah kita saling ingat-mengingatkan.

Di sini, disebutkan beberapa pengubahsuaian dan pemerhatian mengikut nombor:

1) dalam teks asal tiada titik tiga (ش) pada kalimah أَشْرَفِ . Hati-hati dengan segala titik pada huruf2 arab. Salah letak titik, boleh perang besar. Salah letak titik ,aqidah rosak .Nauzubillah min zalik.

2) kalimah سُبْحَانَهُ وَتَعالَى ditambah sebab dhomir yang ada pada نَشْكُرُهُ tidak kembali kepada manusia(makhluk) kerana syukur itu dipanjatkan ke hadrat ALLAH TAALA. Kemudian ayat شُكْرًا كَثِيْرًا dijadikan syukran itu maf’ul mutlaq mansub ..supaya ayat menjadi lebih panjang.Orang yang bersyukur, memuji ALLAH lebih-lebih, tak mengapa.

3) Dhomir nahnu شُكْرِنَا ditambah sebab ada sebelumnya نَشْكُرُهُ ….

4) ejaan ghazzah dalam bahasa arab dibetulkan.

Satu lagi biasanya yang kita jumpa iaitu: selepas كَانَ kemudian isim kana kemudian kalau ada feel, mesti feel itu jadi mudhari’ (present tense). Angka yang ditulis dalam huruf supaya mahir menyebutnyakalau salah betulkan.

5) الْخَبِيْثَةِ ditambah supaya ayat memberi isyarat kebencian kita terhadap Israel dengan lontaran celaan pada perbuatan kejam mereka. Baru hidup ayatnya…baru hangat suasananya.

أَسْوَأُ مَا يَكُوْنُ (6 : di sini kita guna ”yakunu” sebab uslub ni biasanya selepas isim tafdhil + ma + fe’el. Maka fe’el tadi akan berbentuk mudharie’. Kalau ‘kana’ juga boleh diletak, maknanya dua-dua betul. Tolong rujukkan kepada guru di markaz bahasa.

بَصِيْصَ أَمَلٍ مَتَى تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ؟...(7 : basiso amalin perkataan baru yang kita dengar dari aljazeera semasa liputan berita perang. Makna ayat penuh: dan sehingga kini, masih belum kulihat satu harapan secara pasti bilakah peperangan ini akan berakhir?

Adapun ayat تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ertinya : the war lays down its burdens. Itu adalah iqtibas daripada ayat ALQURAN. Surah Sayyiduna Muhammad - Alaihissolatu Wassalam- ayat ke-4.
(( tolong rujuk kitab balaghah,bab ilmu al-badie’,tajuk al-iqtibas ))

اهْزِمِ : tak perlu tulis hamzah qotho’ sbb ia drpd feel sulasi mujarrad. Dan feel sulasi mujarrad ketika menjadi fe’el amar, sampai hereafter pun tak akan boleh terima hamzah qotho’ ketika ditulis. Sila rujuk kembali mawadhi’ hamzah qotho’ dlm kitab2 sorf. (Arabic morphology).

مُنْتَصَفِ (8 : ramai dari kalangan kita tak tahu baris tepat huruf sod pada lafaz tersebut.

9) الْمَلاَبِسَ : di dalam teks asal ada “ya” ..tapi sebenarnya di kamus tiada “ya”.

10) بِالْحُمَّى : ramai tak tahu baris tepat mim . hujungnya tu alif maqsurah,jangan tulis dgn”ya” kerana “ya “ akan muncul ketika jamak muannas salim: hummayaat, ertinya penyakit demam.

11) ini uslub best..ertinya: aku merasakan seolah-olah diriku menjadi tawanan si katil ketika aku terus-terusan berbaring di atasnya siang malam. : وَكَأَنِّيْ أَسِيْرُ الْفِرَاشِ لَمَّا اسْتَمْرَرْتُ فَوْقَ الْمَضْجَعِ لَيْلَ نَهَارَ

12) اْلإِخْوَةُ : lebih sesuai berbanding al-ikhwaan

13) إِيَّاهُ : pelengkap ayat kerana akhbaro boleh menjadi fe’el muta’addi yang memerlukan maf’ulain….Maf’ul pertama :dhomir kum dan maf;ul saninya: iyyahu.

14) يَشْعُرْ : mesti mufrad…kerana dlm undang-undang jumlah fe’liyyah …feel itu apabila duduk di depan ( sebelum fa’iel) maka tak akan dipengaruhi sedikit pun oleh kuantiti fa’ielnya(mufrad musanna jamak) tetapi ia hanya akan dipengaruhi oleh jantina si fa’ielnya tadi (muzakkar atau muannas). Jadi tolong buangkan wawul jama’ah beserta alifnya dlm teks asal…..Masyi ya habibi….

15) فَإِنْ كُنْتَ تَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ تُصَدِّقُ ، فأَقُوْلُ لَكَ: " مَنْ ذَاقَ عَرَفَ " ، أَوْ أَقُوْلُ لَكَ :" جَرِّبْ تَجِدْ " : …uslub ni menarik sebab bersifat global, dan ayat yang boleh diguna ketika berbicara dalam semua bidang, hafal ya. Uslub ini ditemui dalam sebuah kitab kuliah fakulti usuluddin. Ertinya: jikalau kamu merasa takjub akan hal yang demikian itu, maka ku katakan kepadamu: barangsiapa yang merasa, dialah yang mengetahuinya. Atau ku katakan padamu: cubalah dahulu, pasti kau akan dapati (rasai)……atau bahasa pasarnya: ( tak rasa dulu mana nak tau)

بَعْدُ (16 : ditambah utk makna “belum lagi”(not yet). Dengan syarat ditemani huruf jazam “(lam dan mim =lam)”.

17) وَالاِسْتِخَارَةِ : lihat teks asal, kalimah istikhoroh tak perlu hamzah kerana ia berasal dari keturunan feel sulasi mazeed bi salasati ahrufin(alif sin ta). Maka ketika madhi, amar juga masdar tak perlu ditulis hamzah qotho’.

18) سَمِيْعٌ : ditambah supaya memberi isyarat harapan kepada orang bujang lelaki dan wanita, bahawa ada ZAT yang sedia mendengar (iaitulah ALLAH TAALA) akan segala permohonannya , rintihan hatinya, kebimbangannya sekiranya tiada berjumpa ia dengan pasangan sesuai buat teman kerana sekian lama sunyi hidupnya.

سَمِيْعٌ ditambah dalam ayat juga berfungsi sebagai kalam penguat jiwa supaya tabah orang-orang dari golongn tadi…supaya menjadi motivasi mudah-mudahan tiada putus asa ia daripada istikhorohnya…usahanya dalam mencari si ‘dia’

Ia juga berfungsi sebagai penggalak kepadanya supaya bersungguh-sungguh dalam menyemai benih-benih doanya di ladang istijabah ilahiyyah sebanyak yang mungkin. ALLAHUMMA ZAWWIJIL BANIINA WAL BANAATI, AS-SOLIHIINA WAS-SOLIHAATI. ALLAHUMMA AMIIIN.

19) مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ : ditambah supaya berfungsi sebagai mengingatkan :

---- BAHAWA ALLAH itu pasti akan menunaikan hajat dan doa drpd yang meminta, yang sabar berdoa kepadaNYA….

---- Dan BAHAWA ALLAH itu janjinya tepat, baca ALQURAN ,surah Ali Imron ayat 9 : ertinya: (( For ALLAH never fails HIS promise ))

---- Dan BAHAWA sebagai hambanya,sayugia ia berbaik sangka pada ALLAH tuhan yang menciptakannya, yang mengatur segala gerak diamnya, denyut jantungnya, turun naik nafasnya, pejam celik matanya…

Demikian juga hal semua makhluknya, berbaik sangkalah hamba terhadapNYA akan bahawa doa itu pasti akan dimakbulkan, kerana DIA MAHA MENGETAHUI.

---- DAN perlu ia melazimi sabar….serta melihat dan merenung dalam-dalam akan dirinya dan lagi membanyakkan menangis mengingat BAHAWA dirinya itu hanyalah makhluk semata-mata, tiada leluasa untuk merealisasikan kehendaknya melainkan dengan QUDROH dan IRODAH ALLAH jua…dan tiada daya upaya ia, teramat lemahnya, mengapa tidak ? Sesungguhnya tidak dapat tiada ia daripada berhajat kepada teman hidup untuk dirinya, iaitu pasangannya, yang saling membantu mengurus rumahtangganya, makan minumnya, sakit peningnya, tempat rehat dan tidurny, tempat ibadahny dan kemaslahatan anak-anaknya nanti.

Sedangkan ALLAH MAHA BERKUASA, MAHA HEBAT, MAHA GAGAH, yang mengatur perjalanan hidup sekalian makhluknya. Mentari, rembulan, sungai, lautan, gunung-ganang, tumbuhan, manusia, haiwan hatta makhluk sekecil mikroorganisma. (spirogyra, amoeba , dll ) itu semua ALLAH jua lah yang mentadbir, mengawasi tak pernah leka walau sedetik, tak pernah penat walau sesaat..

MAHA SUCI ALLAH yang mengatur alam ini tanpa bantuan sesiapa,
Tidak perlu sekutu menolongnya menegakkan langit tinggi ,
Atau rakan kongsi menghamparkan bumi,
Mengalirkan sungai dan lautan, menggerakkan kepulan awan,
Tiada melahirkan anak, dan tiada pula diperanakkan,
Tiada isteri atau pasangan,
MAHA SUCI ALLAH TAALA daripada segala sekutu dan para pembantu.

---- Dan BAHAWA sebagai hamba, hendaklah mengetahui ia sesungguhnya doa permintaan itu akan terkabul …tetapi tiada syarat bila akan terkabulnya? Hari ini @ esok @ lusa, di dunia ini atau di akhirat nanti. Ketahuilah sesungguhnya jika tidak dikabulkan di dunia, nescaya akan disimpan doa itu dalam perbendaharaan ALLAH. Sehingga hari Qiamat. Lalu dibentangkan permohonannya yg belum terkabul di dunia, dan digandakan ganjarannya sehingga terpegun ia, bersyukur gembira dengan limpahan RAHMAT DAN KASIH SAYANG ALLAH TAALA yang tiada terhingga.

Perhatian: Di akhir teks berbahasa arab, telah disertakan matan sebuah hadith siap dengan syarahnya, agar tiada pihak yang berani menterjemahkan sendiri sesuka hatinya dan pantas menghukum orang lain sewenang-wenangnya (sebab kebiasaannya dalam memahami nas syara’ dengan mafhum zahirnya sahaja) semoga matan hadith dan syarahnya itu merata manfaatnya buat pedoman jalan kehidupan di dunia.

Sekian, Wassalam….


Credit : Mumtaz For Brother Syafiq Elias..

P/S : Posting di atas adalah hasil daripada pembetulan yang dikarang oleh Ust Syafiq bagi posting saya yang terdahulu iaitu DARI HATI KE HATI. Untuk membesarkan screen anda bagi membaca tulisan jawi di laman ini dengan lebih jelas, sila tekan CTRL beserta (+) beberapa kali mengikut kesesuaian.

Wallahu'aalam.

[+/-] Selengkapnya...

Related Posts with Thumbnails